Văn học Pháp

Mè nheo dễ xử thôi

Isabelle Filliozat

Hành khách bí ẩn

Georges Simenon

Mối tình Paris

David Foenkinos

Thằng cười

Victor Hugo

Người tình

Marguerite Duras

Chết chịu

Louis-Ferdinand Destouches

Cô gái Brooklyn

Guillaume Musso

Hoàng hậu Margot

Alexandre Dumas

Hy sinh

Pierre Lemaitre

Anh Meaulnes

Alain-Fournier

Trà hoa nữ

Alexander Dumas con

Gặp lại

Marc Levy

Điên toàn tập!

Gilles Legardinier