Tiểu thuyết hành động

Gene Atlantis

A.G. Riddle

Bà già xông pha

Catharina Ingelman-Sundberg

1Q84 - tập 2

Haruki Murakami

Bà già phá luật

Catharina Ingelman-Sundberg

Bà già trúng quả

Catharina Ingelman-Sundberg

Dị chủng 3 - Đêm vĩnh hằng

Guillermo Del Toro - Chuck Hogan

1Q84 - Tập 1

Haruki Murakami

Dị chủng 2 - Tàn thế

Guillermo Del Toro - Chuck Hogan

Central Park

Guillaume Musso

Băng cướp Thụy Điển

Anders Rosluno, Stefan Thunberg

Lính bắn tỉa Mỹ

Jim DeFelice - Scott McEwen, Chris Kyle

Kẻ khủng bố

John Updike