05/10/2022, 11:35

Steve Harvey

Tác giả Broderick Stephen "Steve" Harvey là diễn viên hài, người dẫn chương trình truyền hình, phát thanh viên radio, diễn viên và nhà văn Mỹ. Ông từng dẫn chương trình The Steve Harvey Morning Show, Steve Harvey và Family Feud.