Sabaa Tahir

Tác giả Sabaa Tahir là một tiểu thuyết gia trẻ người Mỹ gốc Pakistan nổi tiếng với cuốn An Ember in the Ashes bán chạy nhất trên New York Times và các phần tiếp theo của nó