Nguyễn Huy Thiệp

Tác giả Nguyễn Huy Thiệp là nhà văn đương đại Việt Nam trong địa hạt kịch, truyện ngắn và tiểu thuyết với những góc nhìn mới, táo bạo.