07/12/2022, 00:38

L.S.Hilton

Tác giả Lisa Hilton là một nhà văn người Anh về sách lịch sử, tiểu thuyết lịch sử, các bài báo cho các tạp chí và báo chí bao gồm Vogue và The Sunday Telegraph, thủ thư, và như L.S. Hilton, phim kinh dị tâm lý Maestra, Domina và Ultima.