Liselotte Welskopf -Henrich

Tác giả Liselotte Welskopf -Henrich là một tiểu thuyết gia và nhà sử học người Đức thời kỳ cổ điển. Là một nhà văn, cô quan tâm đến hai nền văn hóa khác biệt: Hy Lạp cổ đại và "Người da đỏ Bắc Mỹ". Là một học giả Đông Đức, cô là một người có ảnh hưởng đối với Hy Lạp cổ đại.