06/12/2022, 23:59

Erin Hunter

Tác giả Erin Hunter là một bút danh tập thể được các tác giả Victoria Holmes, Kate Cary, Cherith Baldry, Clarissa Hutton, Inbali Iserles, Tui T. Sutherland và Rosie Best sử dụng trong việc viết một số loạt tiểu thuyết giả tưởng dành cho thanh thiếu niên, tập trung vào động vật và cuộc phiêu lưu của chúng