Điểm tin 24h Cập nhật vào ngày 27/08/2014    
 

Thông tin, những hình ảnh, sự kiện, những câu chuyện mới ngày 27/08/2014 về thongtanxavietnam