Điểm tin 24h Cập nhật vào ngày 22/12/2014    
 

Thông tin, những hình ảnh, sự kiện, những câu chuyện mới ngày 22/12/2014 về the voice nhi