Điểm tin 24h Cập nhật vào ngày 25/10/2014    
 

Thông tin, những hình ảnh, sự kiện, những câu chuyện mới ngày 25/10/2014 về the voice nhi