Điểm tin 24h Cập nhật vào ngày 31/10/2014    
 

Thông tin, những hình ảnh, sự kiện, những câu chuyện mới ngày 31/10/2014 về luhan