Điểm tin 24h Cập nhật vào ngày 28/11/2014    
 

Thông tin, những hình ảnh, sự kiện, những câu chuyện mới ngày 28/11/2014 về gau bong