Điểm tin 24h Cập nhật vào ngày 22/10/2014    

Vòng quanh thế giới