Điểm tin 24h Cập nhật vào ngày 19/04/2014    

Vòng quanh thế giới