Điểm tin 24h Cập nhật vào ngày 23/08/2014    

Vòng quanh thế giới