Điểm tin 24h Cập nhật vào ngày 17/04/2014    

Vòng quanh thế giới