Điểm tin 24h Cập nhật vào ngày 27/08/2014    

Vòng quanh thế giới